carimg_Blue_Black_1
carimg_Blue_Black_2
carimg_Blue_Black_3
carimg_Blue_Black_4
carimg_Blue_Black_5
carimg_Blue_Black_6
carimg_Blue_Black_7
carimg_Blue_Black_8

בחרו את ה- U5 שלכם

בחרו את ה- U5 שלכם

שתי רמות הגימור Standard ו- Premium  מגיעות עם אותה עוצמת מנוע, גודל סוללה זהה, ועם אותו חלל פנימי מפנק ומרווח במיוחד.

שתי רמות הגימור Standard ו- Premium  מגיעות עם אותה עוצמת מנוע, גודל סוללה זהה, ועם אותו חלל פנימי מפנק ומרווח במיוחד.

צריכת חשמל משולבת (1) בקוט”ש /100  ק”מ: 13.8 (עפ”י מדד NEDC לצריכת מזהמים)*

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומבלאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי לִהצטמצם ביחס לנתוני המעבדה האמורים.

תקן WLTP: 16.6-17.0

פליטת מזהמים: 0 גרם/ק”מ.

Ihr Preis 38.100 €
Inkl. aller Förderungen 32.100 €
Netto Listenpreis
35.336 €
Herstellerprämie
- 3.000 €
Überführungs- & Zulassungskosten Brutto
+ 590 €
Bruttopreis
38.100 €
Staatliche Umweltprämie
- 6.000 €
Preis inkl. aller Förderungen
32.100 €
Netto Listenpreis
35.336 €
Herstellerprämie
- 3.000 €
Überführungs- & Zulassungskosten Brutto
+ 590 €
Bruttopreis
38.100 €
Staatliche Umweltprämie
- 6.000 €
Preis inkl. aller Förderungen
32.100 €
קוד דגם טווח נסיעה מירבית צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) דרגת זיהום אוויר
Aiways U5 Standard 410 166 וואט שעה לק"מ 1
Aiways U5 Premium 400 170 וואט שעה לק"מ 1
מדד זיהום האוויר*
זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשסע”ט 2009
** על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100
***על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומבלאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי לִהצטמצם ביחס לנתוני המעבדה האמורים.י המעבדה האמורים.
תיאור דגם רמת אבזור בטיחותי
Aiways U5 Standard 7
Aiways U5 Premium 7
רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
גבוהה
8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת
בטיחות
נמוכה

ניצול CO2:

צריכת חשמל משולבת (1) בקוט”ש /100 ק”מ: 13.8 (עפ”י מדד NEDC לצריכת מזהמים) תקן WLTP: 16.6-17.0 פליטת מזהמים: 0 גרם/ק”מ. דירוג יעילות: A+  
סגירה

I hereby consent to Aiways Automobile Europe GmbH using my email address to send me information about Aiways products and offers via the Aiways newsletter.

I can revoke my consent at any time with effect for the future by clicking the unsubscribe link at the end of the newsletter or by notifying Aiways Automobile Europe GmbH, Dürrstrasse 1, 80992 München, Deutschland(data@ai-ways.eu).

I consent that Aiways Automobile Europe GmbH transfers my e-mail address and my mobile phone to

 • Facebook, 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, United States
 • Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States

 • Linkedin, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, United States
 • Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, United States
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin 2, Ireland

(together “Social Media Partner”)

for the following purposes:

 • The Social Media Partners use my personal data (as mentioned above) to identify third  persons who are statistically similar to me (so-called “Statistical Twins”). For this purpose, the Social Media Partners also use (if applicable) personal data of mine which they may already have and which was not transferred by Aiways to the respective Social Media Partner (e.g. name, age). The Statistical Twins the Social Media Partners determines in this way then receive advertising about Aiways products.
 • The Social Media Partners will compare my personal data (as mentioned above) with their databases in order to check whether I am registered as a user with the respective Social Media Partner. In case the comparison shows that I am registered as a user, the respective Social Media Partners will display no or less Aiways advertising when I use its services.

I can revoke my consent at any time with effect for the future by notifying Aiways Automobile Europe GmbH, Dürrstrasse 1, 80992 München, Deutschland (data@ai-ways.eu).

Aiways is responsible for my above mentioned personal data until it is transferred to the Social Media Partners.

In case I revoke my consent, Aiways will arrange for the deletion of the personal data provided by Aiways to the Social Media Partners.

Irrespective of a potential revocation, I can also assert my data subject rights according to the GDPR (right of access (Art. 15 GDPR), right to data portability (Art. 20 DSGVO), right to rectification (Art. 16 DSGVO), right to erasure (Art. 17 DSGVO), right to restriction of processing (Art. 18 DSGVO), right to object (Art. 21 DSGVO)) directly towards the relevant Social Media Partner.

Hiermit willige ich ein, dass die Aiways Automobile Europe GmbH Daten über mein Fahrzeug erhebt (Standortdaten, Daten über die Batterie, Fahrsicherheitsdaten, Daten zum Zustand von Teilen in meinem Fahrzeug), um mir elektronische Dienste im Zusammenhang mit dem Fahrzeug bereit zu stellen.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung an Aiways Automobile Europe GmbH,Dürrstrasse 1,80992 München (data@ai-ways.eu) widerrufen.
Hiermit willige ich ein, dass die Aiways Automobile Europe GmbH meine Stammdaten (Anrede, Name, Kundennummer, Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adresse) an die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss (HRB 15804) weitergibt, wenn ich bei der Aiways Automobile Europe GmbH ein Finanzierungsangebot für mein Aiways Fahrzeug angefragt habe.
Hiermit willige ich ein, dass die Aiways Automobile Europe GmbH meine Stammdaten (Anrede, Name, Kundennummer, Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adresse) sowie meine Kaufvertragsnummer an die Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (HRB 729719) zur Abwicklung von Zahlungen unter dem zwischen mir und Aiways geschlossenen Kaufvertrag weitergibt.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung an Aiways Automobile Europe GmbH,Dürrstrasse 1,80992 München (data@ai-ways.eu) widerrufen.
Hiermit willige ich ein, dass die Aiways Automobile Europe GmbH meine E-Mail Adresse und meine Handynummer an
 •  Facebook, 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Vereinigte Staaten
 •  Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Vereinigte Staaten
 •  Linkedin, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, Vereinigte Staaten
 •  Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, Vereinigte Staaten
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin 2, Ireland

(zusammen “Social Media Partner”)

zu den folgenden Zwecken weitergibt:

Die Social Media Partner nutzen meine oben genannten personenbezogenen Daten, um Dritte Personen zu ermitteln, die mir statistisch ähnlich sind (sog. “Statistische Zwillinge”). Dazu nutzen die Social Media Partner auch solche personenbezogene Daten von mir, die ihnen ggf. bereits vorliegen und die nicht von Aiways an den jeweiligen Social Media Partner übermittelt wurden (z.B. Name, Alter). Die auf diesem Wege ermittelten Statistischen Zwillinge erhalten dann Werbung über Aiways Produkte.

Die jeweiligen Social Media Partner gleichen meine oben genannten personenbezogenen Daten mit ihren Datenbanken ab, um zu überprüfen, ob ich beim jeweiligen Social Media Partner als Nutzer registriert bin. Ergibt der Abgleich, dass ich als Nutzer registriert bin, wird mir von diesem Social Media Partner keine oder weniger Aiways Werbung angezeigt.

Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung an Aiways Automobile Europe GmbH,Dürrstrasse 1,80992 München (data@ai-ways.eu) widerrufen.
Aiways ist für meine oben genannten personenbezogenen Daten bis zur Übermittlung an die Social Media Partner verantwortlich.Wenn ich meine Einwilligung widerrufe, wird Aiways die Löschung der von Aiways weitergebenen personenbezogenen Daten bei den Social Media Partnern veranlassen
Unabhängig von einem etwaigen Widerruf, kann ich meine Betroffenenrechte nach der DSGVO (Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)) auch direkt gegenüber dem jeweiligen Social Media Partner geltend machen.
Hiermit willige ich ein, dass die Aiways Automobile Europe GmbH meine E-Mail Adresse nutzt, um mir über den Aiways Newsletter Informationen über Aiways Produkte und Angebote zukommen zu lassen.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft indem ich den am Ende des Newsletters platzierten Abmelde-Link anklicke oder durch Mitteilung an Aiways Automobile Europe GmbH,Dürrstrasse 1,80992 München (data@ai-ways.eu) widerrufen.
whatsapp logo